Term Dates

Module 1

Start

Friday 1st September 2023 (Years 7 and 12)
Monday 4th September 2023 (Years 7, 11, 12 and 13)
Tuesday 5th September 2023 (All Years)

Finish

Friday 20th October 2023

Module 2

Start

Monday 6th November 2023

Finish

Friday 15th December 2023

Module 3

Start

Wednesday 3rd January 2024

Finish

Friday 9th February 2024

Module 4

Start

Monday 19th February 2024

Finish

Thursday 28th March 2024

Module 5

Start

Monday 15th April 2024

Finish

Friday 24th May 2024

Module 6

Start

Monday 3rd June 2024

Finish

Friday 19th July 2024

BANK HOLIDAYS

Monday 1st January 2024 (Bank Holiday)
Friday 29th March 2024 (Bank Holiday)
Monday 1st April 2024 (Bank Holiday)
Monday 6th May 2024 (Bank Holiday)
Monday 27th May 2024 (Bank Holiday)
Monday 26th August 2024 (Bank Holiday)

 

INSET DAYS

Wednesday 30th August 2023 (INSET Day)
Thursday 31st August 2023 (INSET Day) 
Tuesday 2nd January 2024 (INSET Day)

Module 1

Start

Monday 2 September 2024

Finish

Friday 18 October 2024

Module 2

Start

Monday 4 November 2024

Finish

Friday 20 December 2024

Module 3

Start

Tuesday 7 January 2025

Finish

Thursday 13 February 2025

Module 4

Start

Monday 24 February 2025

Finish

Friday 4 April 2025

Module 5

Start

Tuesday 22 April 2025

Finish

Friday 23 May 2025

Module 6

Start

Monday 2 June 2025

Finish

Tuesday 22 July 2025

INSET DAYS

Thursday 29th August 2024
Friday 30th August 2024
Monday 6th January 2025
Friday 14th February 2025
Friday 27th June 2025

BANK HOLIDAYS

Monday 26 August 2024
Monday 5 May 2025
Monday 26 May 2025